FANDOM


Jocelyn Morgenstern (född Fairchild), även känd som Jocelyn Fray, är Clary Frays mamma. hon gifte sig med valentine som 19 åring. men gifter sig senar med sin sanna kärle luke. som var valentines parbati inanna han blev varulv. jpcelyn försökte skydda Cöary genom att ta hennes minnem om skuggjägarnas värld. hon är bestämd och liknar sin dotter i både utseende och betende.