Advertisement
Arnold Featherstone
Életrajzi információk
Állapot: Él
Hovatartozás
Faj: Árnyvadász
Hűséges: Klávé
Kapcsolatok
Család: Featherstone család
Megjelenés
Nem: Férfi

Arnold Featherstone egy árnyvadász, akinek az írásait olvashatjuk az Árnyvadászok Kódexében.

Feltűnése a könyvekben

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.